Štítky: ovečka

Betlém v Jickovicích: Současní obyvatelé modelovali sami sebe
Tipy na výlet
25. 12. 2013

Betlém v Jickovicích: Současní obyvatelé modelovali sami sebe

Budu vám vyprávět, jak se mi splnil sen. Jsem keramička a pod svůj stromek stavím betlém, který jsem vytvořila kdysi dávno. Po třiceti letech jsem zatoužila postavit betlém úplně jiných rozměrů! Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS