Štítky: Vitis amurensis

O révě vinné, podzimní, zimní, pobřežní, americké, amurské i japonské

O révě vinné, podzimní, zimní, pobřežní, americké, amurské i japonské

Vinná réva není jedinou révou, která je u nás pěstována.  Na vinicích i v parcích můžete u nás spatřit řadu dalších druhů rév. A vinnou révu s nimi zvědaví vinaři dokonce i kříží. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2018. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2018 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS