Štítky: trofofyly

Pérovník pštrosí, kapradina, která zdobí zahrady i lesy
Okrasná zahrada
15. 2. 2014

Pérovník pštrosí, kapradina, která zdobí zahrady i lesy

Botanik Václav Větvička vypráví o kapradině, jejíž krásné zelené listy podobné pavím perům se v zimě schovávají. Ale černé listy, které nesou výtrusy, ční stále nad zemí jako plastiky. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS