Štítky: kotelna

Na návštěvě ve vile Tugendhat
Tipy na výlet
23. 2. 2014

Na návštěvě ve vile Tugendhat

Náhodný kolemjdoucí zahlédne z Černopolní ulice jen krychli garáže vystupující z neokázalého přízemního bloku. Průhled v něm však naznačuje, jak zajímavý pohled na město se naskýtá z této proslulé brněnské stavby. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS