Štítky: agentura Dobrý den

Za recesí a rekordy do Pelhřimova
Tipy na výlet
9. 3. 2014

Za recesí a rekordy do Pelhřimova

Při marném hašení pelhřimovského krematoria roku 2010 byl ustaven rekord v dálkové přepravě vody v hasičských helmách. Také údaje o tomto výkonu zaznamenala zdejší Agentura Dobrý den do České knihy rekordů. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS