Štítky: choroš sírový

Sírovec žlutooranžový: Jedlý choroš je nejchutnější na jaře
Houby
22. 5. 2016

Sírovec žlutooranžový: Jedlý choroš je nejchutnější na jaře

Sírovec, žijící na kmenech stromů, je velmi nápadný. Málokdo ví, že je také jedlý. Zvláště zjara, kdy jsou jeho mladé plodnice ještě křehké. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS