Štítky: sekyrka

Čím namazat panty, povolit matice, odstranit pryskyřici, štípat dříví…

Čím namazat panty, povolit matice, odstranit pryskyřici, štípat dříví…

„Rozsypané hřebíky nebo šrouby snadno posbíráme silným magnetem. Výborné funguje také v trávě nebo ve sněhu,“ připomíná Josef Musil užitečnost několika drobných, ale osvědčených pomůcek a postupů. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS