Štítky: Zinnita

Pro malé zahrádky i nádoby: zakrslá cínie, slunečnice, měsíček, třapatka
Okrasná zahrada
19. 6. 2014

Pro malé zahrádky i nádoby: zakrslá cínie, slunečnice, měsíček, třapatka

Jsou speciálně vyšlechtěny pro malé prostory a zkrášlí malou zahrádku i balkón. I ve větší se však uplatní jako půvabné lemy cestiček nebo záhonů. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS