Štítky: vesnice

Rozhovor Receptáře: zpěvačka Hana Zagorová
Rozhovory
2. 8. 2014

Rozhovor Receptáře: zpěvačka Hana Zagorová

Jako malá měla raději kladívko a hřebíky než panenky, prý díky venkovu, kde žila. Dnes si v létě užívá krás pobřeží u španělské Malagy. „To místo přímo zbožňuju, už se nemůžu dočkat,“ řekla Receptáři před odjezdem. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS