Štítky: ozimá pšenice

Příběh pšenice: Od jednozrnky a kamenného srpu po zlaté lány a kombajny

Příběh pšenice: Od jednozrnky a kamenného srpu po zlaté lány a kombajny

Pšenice je těsně spojena se vznikem zemědělství. Víte, jak ji lidé pěstovali v době kamenné, a že kombajn vynalezli staří Keltové?  Jaký je rozdíl mezi ozimou, jarní, špaldou, semolinou? Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS