Štítky: Antonín Panenka

Rozhovor Receptáře speciál: fotbalista Antonín Panenka
Rozhovory
16. 9. 2014

Rozhovor Receptáře speciál: fotbalista Antonín Panenka

Patří mezi sportovce, které znají i lidé, kteří se o sport vůbec nezajímají, muži i ženy všech generací. Svým legendárním vršovickým dloubákem se Antonín Panenka prostě zapsal do dějin navždy. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS