Štítky: šupinovka kostrbatá

Podzimní houbařská sezóna: václavka a šupinovka
Houby
17. 10. 2014

Podzimní houbařská sezóna: václavka a šupinovka

Listí stromů se zbarví dočervena a dožluta, příroda se zvolna ukládá ke spánku. Ale jsou to právě podzimní měsíce, ve kterých u nás vrcholí houbařská sezona. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS