Štítky: bombajské konopí (Crotalaria juncea)

Fejeton Václava Větvičky: Zahřeje šála z konopí?
Okrasná zahrada
22. 11. 2014

Fejeton Václava Větvičky: Zahřeje šála z konopí?

„V plášť zahalím se úže…a těším se, že přivinu ke zvadlým retům růže.“ Já, na rozdíl od básníka, se těším, že se zahalím nejen v plášť, ale vyhledám pěknou a hlavně teplou šálu. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS