Štítky: hvězdička

Adventní kalendář balíčkový čili dárečkový
Dekorace
29. 11. 2014

Adventní kalendář balíčkový čili dárečkový

Tmavá prosincová rána dětem zpříjemní adventní kalendář, ověšený malinkými dárky. Ať už do balíčků schováme bonbony, nebo jiná překvapení, můžeme si být jistí, že holky a kluci budou vstávat raději. Více...

Perník a medové pečivo

Perník a medové pečivo

Med nelze ničím nahradit. Při pečení se nejčastěji přidává do perníku. Ostatně perníkový symbol lásky jako by připomínal i včelí píli; vždyť včela dělnice kvůli gramu medu obletí sedm tisíc květů. Díky tomu můžete upéci perníkové moučníky, cukroví a třeba i marcipánky. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2018. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2018 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS