Štítky: blondýna

Slavné hračky: medvídek Teddy, panenka Barbie, mončičáci, krteček
Zajímavosti
30. 11. 2014

Slavné hračky: medvídek Teddy, panenka Barbie, mončičáci, krteček

Také hračky mají své celebrity. Některé figurky se staly natolik oblíbeným zbožím, že se zapsaly do dějin. Je však jisté, že jsou jen malým zlomkem všech těch, které dětem dokážou přirůst k srdci. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS