Štítky: Jizerské hory

Heřmanice u Frýdlantu: Rozhledna z modřínového dřeva má 2x99 schodů
Tipy na výlet
5. 9. 2015

Heřmanice u Frýdlantu: Rozhledna z modřínového dřeva má 2x99 schodů

Pětatřicet kubíků modřínového dřeva, pětimetrový kruhový půdorys, 54 stojin, 192 ocelových styčníků, 816 šroubů, dvanáct tisíc vrutů a pětatřicet metrů krychlových betonu v základu pod zemí. Více...

Lety na saních v Plavech: souboj nápadů o nejhezčí létání vzduchem

Lety na saních v Plavech: souboj nápadů o nejhezčí létání vzduchem

Jedinečné závody velmi odvážných žen a mužů píší svou historii od roku 1983. Matadoři soutěže Zdeněk Pitro a Bohuslav Jakoubě zvítězili v roce 2015 již posedmé. V dosavadních 18 ročnících startovali šestnáctkrát. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS