Štítky: koniklec luční

Koniklece na zahradě: pěstování v záhonu, na skalce, množení semeny

Koniklece na zahradě: pěstování v záhonu, na skalce, množení semeny

Na zahradě můžeme pěstovat pestré křížence i botanické druhy půvabných konikleců. Jejich jarní květy jsou okouzlující, je však třeba dobře znát jejich nároky. Více...

Koniklec, vzácná ozdoba jarní přírody

Koniklec, vzácná ozdoba jarní přírody

Jsou ještě místa v přírodě, kde srdce zaplesá. Určitě mezi ně patří pohled na stráň s kvetoucími konikleci. Poznáte koniklec jarní, bílý, luční, otevřený či slovenský? Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS