Štítky: tepelný zisk

Nová zelená úsporám nyní počítá s dotacemi pro psy v domácnosti

Nová zelená úsporám nyní počítá s dotacemi pro psy v domácnosti

Tělesná teplota zdravého psa se pohybuje kolem 38,3 °C. Tento fakt zaujal komisi, která zpracovává podklady pro dotační výzvy na pořízení nízkoemisních kotlů a zateplení rodinných domů. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS