Štítky: Cacopsylla melanoneura

Mera jabloňová a její sestry: Jak chránit rostliny před jejich larvami?

Mera jabloňová a její sestry: Jak chránit rostliny před jejich larvami?

Larvy mer jsou mnohem větší jedlíci, nežil dospělci. Dovedou nabodnou přímo „žíly rostlin“ a sát šťávu. Abychom rostliny ochránili, měli bychom znát životní cyklus mer. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS