Štítky: popínavé rostilny

Bungévila, dar mořeplavce. Jak pěstovat popínavku, která nás okouzlila na dovolené?

Bungévila, dar mořeplavce. Jak pěstovat popínavku, která nás okouzlila na dovolené?

Bugénvilea je výjimečně krásná liána. Domovinou je Brazílie, kde se stala národní květinou. Odtud ji do Evropy dovezl mořeplavec Louis Antoine de Bougainville. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS