Štítky: Veronica

Rozrazil, okrasná trvalka na skalky i záhony
Okrasná zahrada
12. 8. 2015

Rozrazil, okrasná trvalka na skalky i záhony

Zahradní druhy a kultivary rozrazilu jsou vysoké i nízké a plazivé, s květy blankytně modrými, bílými i růžovými. Tyto půvabné a celkem nenáročné trvalky se hodí do každé zahrady. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS