Štítky: Brachypelma

Chov sklípkanů, chlupatých pavouků

Chov sklípkanů, chlupatých pavouků

Mnoho lidí má z pavouků panický strach. Jakmile nějakého doma přistihnou, nemilosrdně jej zabíjí. V lepším případě někoho požádají, aby ho odnesl někam daleko… Jenže se jim může také stát, že u přátel na návštěvě v teráriu spatří velikého, chlupatého pavouka…   Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS