Štítky: Červenohorské sedlo

Středem Jeseníků: výšlap na Ramzovou z Červenohorského sedla
Tipy na výlet
12. 9. 2015

Středem Jeseníků: výšlap na Ramzovou z Červenohorského sedla

Pěší výlet z Červenohorského sedla přes Vřesovou studánku, Keprník a kolem Šeráku do sedla Ramzová nabízí za slunečného počasí nádherné výhledy. Trasa měří skoro patnáct kilometrů a vyšplhá do 1423 m n. m. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS