Štítky: kouzlo okamžiku

Překvapivé počasí: Cirkumzenitální oblouk fotil žák základní školy
Zajímavosti
24. 9. 2015

Překvapivé počasí: Cirkumzenitální oblouk fotil žák základní školy

„Tak tohle bylo snad největší překvapení za léta, která se díky Receptáři potkávám s fotografy,“ píše meteoroložka a moderátorka Alena Zárybnická o jednom z autorů přispívajících do televizního pořadu svými záběry. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS