Štítky: Icerya purchasi

Štítenky, toulice a puklice, aneb červci na našich rostlinách
Choroby a škůdci
22. 10. 2015

Štítenky, toulice a puklice, aneb červci na našich rostlinách

Červci jsou podřádem hmyzu, velkého jen 1–10 mm. Živí se však rostlinnými šťávami, proto jsou v centru pozornosti pěstitelů. Co vše o nich víme? Jak ochráníme rostliny? Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS