Štítky: básnička

Rozhovor Receptáře: Jiří Suchý, legenda české kultury
Rozhovory
2. 12. 2015

Rozhovor Receptáře: Jiří Suchý, legenda české kultury

Ignoruje čas a žije tolikerou prací a zájmy, že zdravotní trable ho nemají šanci dohonit, natož pak nuda. Život pro něj ani po osmdesátce není obnošená vesta. Dokladem toho budiž i rozhovor pro Receptář. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS