Štítky: rejsec vodní

Rejsci a bělozubky, naši nenápadní sousedé
Savci
5. 1. 2016

Rejsci a bělozubky, naši nenápadní sousedé

Rejsci a bělozubky žijí v lesích, na zahradách i v našich staveních a můžeme si je splést s myšmi. Tito malí čiperové však s hlodavci nic společného nemají a nijak nám neškodí. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS