Štítky: Fringillidae

Atlas ptáků: dlask tlustozobý, čížek lesní, konopka obecná
Ptáci
25. 3. 2016

Atlas ptáků: dlask tlustozobý, čížek lesní, konopka obecná

Dlask má zobák jako dokonalý louskáček a miluje pecky. Stále švitořící čížci se krmí raději drobnými semeny olší, borovic a modřínů. A společenské konopky hledají semínka rostlin a keřů na zemi.   Více...

Atlas ptáků: stehlík obecný, hýl obecný a hýl rudý
Ptáci
17. 3. 2016

Atlas ptáků: stehlík obecný, hýl obecný a hýl rudý

Hýli patří mezi naše nejpestřejší pěvce, a stehlík je přímo jako z omalovánek. Můžete je přilákat i na zahradu - rádi vyzobávají bodláky, včetně okrasných. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2018. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2018 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS