Štítky: oxiy uhličitý

Uchovejte své ovoce čerstvé mnoho týdnů. Potravináři mají speciální obal

Uchovejte své ovoce čerstvé mnoho týdnů. Potravináři mají speciální obal

Speciální obaly násobně prodlouží trvanlivost ovoce a zeleniny, které nelze dlouho skladovat ani v ledničce. Vytvoří totiž plodinám ideální atmosféru. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS