Štítky: cihlář

Letohrad: Muzeum řemesel
Zajímavosti
6. 7. 2011

Letohrad: Muzeum řemesel

Jak žili lidé v minulém a předminulém století, které nástroje a pomůcky používali při práci, o tom i mnohém dalším vypráví Muzeum řemesel v Letohradě. Tři patra barokní sýpky a přilehlé budovy Nového dvora zaplňují exponáty převážně z oblasti Orlických hor. Více...

Rekapitulace soutěže Co je na obrázku
Soutěže
10. 10. 2009

Rekapitulace soutěže Co je na obrázku

Od ledna do října roku 2009 jste se setkávali s obrazovými hádankami ve třiceti kolech oblíbené soutěže Co je na obrázku. Pojďte si ještě jednou prohlédnout ty zajímavé pomůcky, nářadí a stroje a na zkoušku si znovu zatipovat, co je co... Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS