Štítky: Slavkov

Slavkov u Brna: Oldtimer Festival
Tipy na výlet
24. 6. 2008

Slavkov u Brna: Oldtimer Festival

Také rádi spočinete okem na ladných tvarech aut z dávných časů minulého století a žasnete nad technikou vozů, které vznikly bez robotů a počítačů? Koncem června pózují naleštění senioři v jedinečném prostředí slavkovského zámeckého parku. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS