Štítky: Ratibořice

Krása starých oranžerií: Poznejte jejich tajemství a navštivte je
Zahradní stavby
20. 2. 2019

Krása starých oranžerií: Poznejte jejich tajemství a navštivte je

Oranžérie je předchůdcem dnešních skleníků. K nejčastějším zimním obyvatelům patřily citrusy, ale nejen ty. Kde si můžete obnovené oranžerie prohlédnout? A jak se v nich dříve pěstovalo a topilo? Více...

Řekoplavci v Babiččině údolí
Tipy na výlet
13. 6. 2008

Řekoplavci v Babiččině údolí

Babiččiným údolím plují každý rok během některé červnové soboty podivuhodná plavidla. Na malebné řece Úpě se odehraje tradiční Úpění, kde fantazie nezná hranic a mnohdy za ní nezaostává ani zručnost stavitelů plavidel. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS