Štítky: Savo

Nápadité šablony na savování

Nápadité šablony na savování

Savování se používalo sice už v minulosti, ale dnes výtvarnou techniku usnadňuje běžně dostupný čisticí a dezinfekční prostředek. Navíc lze při savování využít i moderní barvy na textil. Můžeme jimi zvýraznit a dotvořit zvolený motiv. Více...

Savování: tričko plné vlastní fantazie
Ruční práce
22. 3. 2014

Savování: tričko plné vlastní fantazie

Eva Skoumalová z Klučova vyzkoušela spolu s dcerami  techniku zdobení textilu zvanou savování a poslala do redakce snímky svých výtvorů. Přidala i několik zkušeností pro ty, kteří se také rozhodnou přetvořit trička v originální dílka. Více...

Čištění a dezinfekce studny

Čištění a dezinfekce studny

Ať již používáte studnu jako zdroj pitné vody nebo jen na zalévání zahrádky, nebezpečné látky ve vodě jsou nežádoucí. Je-li studna špatně zakrytá nebo byla postižena povodní či znečištěním průmyslového nebo zemědělského původu, je třeba ji vyčistit a dezinfikovat. Více...

Chalupářské savování aneb oděv na chalupu

Chalupářské savování aneb oděv na chalupu

Dříve či později k tomu mnozí dospějí: Pěkně upravené záhonky, chaloupka či domek jako z malovaného obrázku, k tomu se odrbané montérky jaksi nehodí. Chtělo by to něco aspoň trochu nápaditého. Abychom se i my líbili/y květinám. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2018. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2018 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS