Štítky: kos

Ptačí budky pro sýkorky, rehky, rorýse...
Ptáci
5. 12. 2011

Ptačí budky pro sýkorky, rehky, rorýse...

Vyvěšování ptačích budek opeřencům velmi pomáhá. Starých stromů s vhodnými dutinami totiž stále ubývá. Pokud poskytnete rodince sýkorek útočiště na zahradě, zlikviduje ohromné množství hmyzu. Pěkné bydlení můžete připravit i rehkům, kosům a dokonce rorýsům. Pokud je vyvěsíte na podzim nebo v zimě, ptáci mají čas si příbytek vyhlédnout. Více...

Pěstování třešní: volba odrůdy, ochrana před červivostí a moniliózou

Pěstování třešní: volba odrůdy, ochrana před červivostí a moniliózou

Přejete si pěstovat třešeň vysokou či nízkou? Raději ranou nebo pozdní, nebo obě, aby sladké třešně zrály po celé léto? A lze třešně ochránit před červivostí a před hrozbou moniliózy?   Více...

Jak nejlépe krmit ptáčky na krmítku?
Ptáci
7. 11. 2010

Jak nejlépe krmit ptáčky na krmítku?

Mnoho ptáků nás již opustilo a odletělo do teplých krajin. Někteří ale statečně zůstávají po celou zimu. Snášejí sníh i mráz, v noci spí schouleni k sobě a vzájemně se zahřívají. Při nedostatku potravy ale strádají. Stahují se do parků a zahrad, kde hledají naši pomoc. Více...

Strážnice: Abeceda řemesel
Tipy na výlet
1. 6. 2010

Strážnice: Abeceda řemesel

Ve strážnickém skanzenu pravidelně na přelomu května  a června představují ukázky vybraných řemesel, prací a činností spojených s tradičním hospodářstvím. Tematicky zaměřený program, například na opracování kovů a včelařství, upoutá i děti. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS