Štítky: venkovní dlažba

Jak vybrat kvalitní venkovní dlažbu a jak ji položit?

Jak vybrat kvalitní venkovní dlažbu a jak ji položit?

Venkovní dlažba je skvělým řešením pro chodníky i terasu. Při výběru je třeba se zajímat nejen o její vzhled, ale také o otěruvzdornost, nasákavost, protiskluznost. Jen pak bude sloužit dobře a trvale. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS