Štítky: období sucha

Přezimování kaktusů
Pokojové rostliny
17. 11. 2009

Přezimování kaktusů

Aby se kaktusy ve zdraví dočkaly jara a odměnily vás krásnými květy, potřebují v zimě období klidu, chlad a sucho. Jaké místo nejlépe vybrat?  Najde se v každém domě, v bytech je to někdy složitější. Naštěstí i v rodině kaktusů existují výjimky, které můžete pěstovat celoročně při pokojové teplotě. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS