Štítky: vana

Rekonstrukce koupelny podle rady architekta

Rekonstrukce koupelny podle rady architekta

Koupelna někomu slouží vedle jiného k relaxaci, jiný ji pokládá za místo, kam zajde jen z nutnosti. Mnohdy se však koupelna dá změnit v prostor, který si oblíbí celá rodina. Kvůli vzhledově nápaditému zařízení i velmi příjemné funkčnosti. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS