Štítky: kypřicí stroj

Jarní kypření půdy zvládnete kypřičem, motykou okopávejte jen povrchově

Jarní kypření půdy zvládnete kypřičem, motykou okopávejte jen povrchově

Kypření půdy na zahrádce patří k prvním jarním pracím. Účelem okopávání je rozrušit neprostupnou krustu na povrchu, zabránit růstu plevelů a podpořit zadržování vláhy. Kypřič patří k základnímu vybavení pro větší zahradu. S motykou si počínáme opatrně, abychom nenadělali škodu. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS