Štítky: pořízení psa

Chceme pejska!
Psi a kočky
10. 12. 2009

Chceme pejska!

V mnoha rodinách děti žadoní o pejska právě před Vánoci. Může pro ně i pro dospělé být opravdu tím nejlepším darem, přítelem do nepohody, nenahraditelným obohacením života. Co vše si před jeho pořízením rozmyslet, pokud chceme k pořízení živého tvora přistupovat zodpovědně?   Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS