Štítky: fosfát

Nakupujeme prací prášky a saponáty

Nakupujeme prací prášky a saponáty

Při výběru pracího a čisticího prostředku většinou volíme vyzkoušené značky, často přihlížíme k ceně. Mělo by nás však zajímat i to, jak je výrobek šetrný k životnímu prostředí, a také k pračce. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS