Štítky: plovoucí hračky

Nejlepší dárek pro psa? Hračka!
Psi a kočky
7. 12. 2011

Nejlepší dárek pro psa? Hračka!

O Vánocích by měli dárky dostat všichni členové rodiny. Tedy i ti čtyřnozí. Hračky jsou pro psy tím nejlepším, co jim můžete dát. Motivují je k pohybu, rozvíjejí jejich schopnosti, a především je uchrání od zhoubné nudy.  Z dobře vybrané hračky se budou radovat dny, týdny i měsíce. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS