Štítky: metabollismus

Všedobr horní

Všedobr horní

Přináším vše dobré, tak se jevila našim předkům bylina, kterou pojmenovali všedobr. Pomáhá tam, kde je to pro celkovou pohodu a zdraví nejvíce potřeba – odhání úzkosti a smutky, uklidňuje nervy a přináší kvalitní spánek. Blahodárný je všedobr i pro žaludek, trávení a metabolismus. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS