Štítky: parafín

Sváteční světlo svíček: Vyberete si včelí vosk, olej nebo parafín?

Sváteční světlo svíček: Vyberete si včelí vosk, olej nebo parafín?

Lidé si po staletí svítili ohněm a plamenem loučí, pochodní a svíček. A toto světlo nás láká i dnes, i když už není nezbytností, ale spíše prostředkem k navození slavnostní nebo uklidňující a pohodové atmosféry. Více...

Protimrazové svíce chrání kvetoucí stromy před mrazíky

Protimrazové svíce chrání kvetoucí stromy před mrazíky

Plechovky s parafínem, jejichž knot hoří až osm hodin, umístíte pod strom a úroda je zachráněna. Teplotu totiž stačí zvednout o dva stupně, aby květy nezmrzly. Více...

Kouzlo vánočních světel: barvy a lití adventních svíček
Dekorace
13. 12. 2014

Kouzlo vánočních světel: barvy a lití adventních svíček

Kdo ví, zda se odehrál, ale příběh zní hezky: Náboženský reformátor 16. století Martin Luther pohlédl korunami borovic k noční obloze a poté ozdobil stromek svíčkami. Aby napodobil nádheru oblohy poseté hvězdami. Více...

Z dějepravy stromečku vánočního
Zajímavosti
24. 12. 2011

Z dějepravy stromečku vánočního

Vánoční stromek má tajuplnou historii. Možná krátkou, ale možná také prastarou. Jaké jsou první zmínky o zdobení stromku? Jaké ozdoby věšeli na jeho větve naši předci? A proč mají na šíření tohoto zvyku velký podíl děti? Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS