Štítky: oslík

Betlém v Jickovicích: Současní obyvatelé modelovali sami sebe
Tipy na výlet
25. 12. 2013

Betlém v Jickovicích: Současní obyvatelé modelovali sami sebe

Budu vám vyprávět, jak se mi splnil sen. Jsem keramička a pod svůj stromek stavím betlém, který jsem vytvořila kdysi dávno. Po třiceti letech jsem zatoužila postavit betlém úplně jiných rozměrů! Více...

Osel: ušatý parťák na vandr

Osel: ušatý parťák na vandr

Osli se ve střední Evropě chovají především jako zájmová zvířata. Jsou to znamenití kamarádi. Můžete je zapřáhnout za vozík, vzít jako parťáky na vandr, kde vám ponesou baťoh. Nejsou vůbec tvrdohlaví, ale musí se to s nimi umět. Co k životu potřebují prozrazuje zkušená chovatelka Martina Bendová. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS