Štítky: oslice

Chcete chovat osla? Je vhodnější oslička, hřebeček nebo valášek?

Chcete chovat osla? Je vhodnější oslička, hřebeček nebo valášek?

Osli již okouzlili mnoho lidí tak, že vážně uvažují o koupi oslího společníka. Nejsou vůbec tvrdohlaví, naopak jde o přátelská, milá zvířata. Je však třeba rozumět rozdílům v chování hřebečka, osličky a valáška. Který z nich je pro začátečníka nejvhodnější? Více...

Osel: ušatý parťák na vandr

Osel: ušatý parťák na vandr

Osli se ve střední Evropě chovají především jako zájmová zvířata. Jsou to znamenití kamarádi. Můžete je zapřáhnout za vozík, vzít jako parťáky na vandr, kde vám ponesou baťoh. Nejsou vůbec tvrdohlaví, ale musí se to s nimi umět. Co k životu potřebují prozrazuje zkušená chovatelka Martina Bendová. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS