Štítky: tetřev

Tetřev hlušec, legenda Šumavy
Ptáci
26. 9. 2015

Tetřev hlušec, legenda Šumavy

Naše lesy neukrývají pouze chutné houby, ladné srnky a hravé veverky, ale i podivuhodné ptáky, jako je tetřev hlušec. Svým nádherným zjevem i velikostí budí úžas, pozoruhodný je i jeho život. V horských lesích však tetřevů přežívá již jen malý zbytek… Více...

Prosinec v honitbě: Co se děje v zasněženém lese?

Prosinec v honitbě: Co se děje v zasněženém lese?

Zimní příroda může na první pohled působit velmi smutně, až se zdá, že se v ní život zastavil. Ovšem není tomu tak – už podle stop můžeme vidět, kolik obyvatel lesa tu v noci hledalo potravu. Více...

O zvěři a zvěřině

O zvěři a zvěřině

Kde se dá koupit, jak je to s veterinární kontrolou ulovených zvířat, nač bychom měli důsledně dbát při úpravě masa, které druhy bývají nejchutnější a také jeden recept jako bonus na závěr najdete v zasvěceném článku o zvěři a zvěřině. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS