Štítky: kaňon

Divoká Doubravka pro objevitele přírodních krás Vysočiny
Tipy na výlet
25. 7. 2014

Divoká Doubravka pro objevitele přírodních krás Vysočiny

Stačí si na mapě najít Českomoravskou vrchovinu, Železné hory, nedaleké město Chotěboř a v něm se kohokoliv zeptat: „Kudy na Doubravku?“ Na výletě užijete pevné boty; na kole se místní stezky projet nedají. Více...

Sběratel hmoždířů
Na návštěvě
3. 2. 2013

Sběratel hmoždířů

Za Zdeňkem Albrechtem jsme se vydali, protože sbírá hmoždíře. Litinové, mosazné, porcelánové i jiné. Má také sbírku mincí, především řeckých, a jeho sbírka zapalovačů čítá na pět tisíc exponátů. Sběratelské vášni propadl už v dětství. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS