Štítky: Manihot esculenta

Místo brambor vyzkoušejte maniok
Zelenina
7. 2. 2010

Místo brambor vyzkoušejte maniok

Maniok se pěstuje v tropech celého světa pro výživné kořenové hlízy. Obsahují množství škrobu, podobně jako brambory, a další cenné látky. Chuť je však od brambor odlišná. Maniok lze u nás jako zajímavost pěstovat ve skleníku. Hlízy můžete připravit podle některého z osvědčených afrických receptů. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS