Štítky: Ing. Bohumil Holman

Šlechtění odolných okurek

Šlechtění odolných okurek

Při pěstování zeleniny je důležitá plodnost, chuť, ale také odolnost rostlin. Odolné odrůdy ušetří mnoho práce, investic, zbytečné chemické ochrany. Šlechtění je však objevitelská práce pro trpělivé. Jak se šlechtí odolné okurky? Které odrůdy nechytí virus žluté mozaiky a jsou otužilé? Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS