Štítky: ciabatta

Svačinové recepty nejen pro školáky

Svačinové recepty nejen pro školáky

Přinášíme další várku svačinových receptů, která se mohou hodit rodičům malých školáků, kteří se snaží svým ratolestem do školní aktovky přibalit pestré a zdravé svačiny. Ale inspiraci si mezi recepty mohou najít i ostatní. Více...

Chléb v Evropě
Chléb a pečivo
23. 3. 2009

Chléb v Evropě

Každý Čech sní za rok přes 50 kg chleba. Největšími chlebovými jedlíky v Evropě jsou Němci. Snědí ročně bezmála 85 kilogramů na obyvatele, což znamená denně asi čtyři krajíce chleba a jednu žemli. Zajímavé chleby pečou v Irsku, v Itálii, ve Francii. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS